Vrouw en ambt

De vrouw in het ambt is binnen orthodox-gereformeerde kring weer een hot item. Een belangrijke aanleiding is een Nederlands-gereformeerd rapport, waarin wordt voorgesteld de ambten van ouderling en predikant ook voor vrouwen open te stellen.

De Nederlands Gereformeerde Kerken proberen nauwere relaties op te bouwen met de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Die kennen de vrouw in het ambt niet, ook niet als diaken, zoals bij de Nederlands-gereformeerden wel het geval is. Hoe reageren die kerken op dit voorstel? Welke invloed heeft het op de onderlinge samensprekingen?De christelijk-gereformeerde synode wees enkele jaren geleden de vrouw in het ambt gemotiveerd af. Te verwachten valt dat de aanvaarding van het rapport - waarschijnlijk binnenkort op de Nederlands-gereformeerde Landelijke Ve …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?