Vrijgemaakten van verstand naar gevoel

De deputaten Dienst en Recht hebben hun analyse gemaakt in opdracht van de vrijgemaakte synode van 2005 (zie ook bericht 'Kritiek op beroepsprofiel predikant'). De kerkelijke commissie heeft de ,,paradigmaverandering'' in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) puntsgewijs samengevat, ,,waarbij we ons realiseren dat deze opsomming tamelijk zwart-wit en wellicht soms wat karikaturaal is''.
En: wat 'oud' genoemd wordt, is niet hetzelfde als ,,altijd geweest''. ,,En omgekeerd: wat 'nieuw' heet is soms gewoon een revitalisering van iets ouds.'' Een greep uit hun waarnemingen. Oud: Er wordt tot op zekere hoogte hiërarchisch gedacht, van boven naar beneden: de gemeente laat zich leiden door de kerkenraad met z'n ambten. Dus de domineeskerk, voor een groot deel ten koste van het algemeen priesterschap van de gemeenteleden. Nieuw: Er wordt tot op zekere hoogte democratisch gedacht, van beneden naar boven: de gemeenteleden met hun gaven reiken aan wat de kerkenraad …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?