Vrijgemaakten sluiten aan bij Interkerkelijk Dovenpastoraat

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt willen zo snel mogelijk weer goed functionerend pastoraat aan doven en slechthorenden. Om dat te bereiken, sluiten zij zich aan bij het Interkerkelijk Dovenpastoraat.

Elspeet

Dat besluit werd zaterdag genomen op de vergadering van de synode in Elspeet. De kerken zoeken in eerste instantie een vrijgemaakt-gereformeerde predikant die namens hen bij het IDP aansluit. Dat zou ook een kerkelijk werker kunnen zijn. Diegene komt formeel in dienst van een vrijgemaakt-gereformeerde gemeente, maar zet zich in voor alle dove gemeenteleden van de kerken die bij het IDP zijn aangesloten.

Als het niet lukt om snel iemand te vinden, kunnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt ook het geldbedrag leveren dat gelijk staat aan de inbreng van een parttime dovenpredikant. Even was er op de vergadering discussie over de vraag of een geldbedrag alleen de doven beter zou dienen, omdat het zoeken naar een geschikte kandidaat veel tijd in beslag kan nemen. Een van de aanwezige gasten, een vader van een dove vrouw, deed echter een dringende oproep om niet alleen geld te geven. Dat komt volgens hem over alsof de kerken er gemakkelijk vanaf willen zijn.

De vergadering stemde uiteindelijk in met het voorstel om in eerste instantie te zoeken naar een vrijgemaakt-gereformeerde dovenpredikant. Diegene zal een eigen regio onder zijn hoede krijgen. Doven in een andere regio kunnen dan via het IDP aanspraak maken op een dovenpastor van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken of de Protestantse Kerk in Nederland, afhankelijk van hun woonplaats.

Ook de voorgenomen excuses voor het gebrek aan pastoraat in de afgelopen jaren vanuit de synode, die eindverantwoordelijk is voor het dovenpastoraat, kregen instemming van de vergadering. De excuses worden zo veel mogelijk persoonlijk overgebracht. Daarnaast zullen ze per e-mail worden aangeboden, schriftelijk en in een video met een doventolk. <

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?