Vrijgemaakte ouderling tekent nieuw formulier - maar na 1 juli

EDE - Voor een nieuwe lichting vrijgemaakte ouderlingen en diakenen zal het er dit voorjaar even om spannen: tekent hij het oude of het nieuwe 'bindingsformulier' voor ambtsdragers?

De vrijgemaakte synode stelde vrijdagavond unaniem een nieuw formulier vast, dat qua toon en tekst nogal afwijkt van het oude formulier. Alleen: het nieuwe formulier gaat pas op 1 juli in, gelijk met de nieuwe Kerkorde, die vorig jaar door de synode definitief is vastgesteld. Meestal worden nieuwe ambtsdragers in april of mei bevestigd, waarop de ondertekening van het formulier direct volgt. Dat betekent dus voor het laatst een handtekening onder het oude formulier. Dat formulier legt veel nadruk op het strikt naleven van de gereformeerde leer. Als een predikant, ouderling of diaken daa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?