Vrijgemaakte kerkelijk werker mag kansel op

ZWOLLE Kerkelijk werkers in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), vaak opgeleid als theologen op hbo-niveau, mogen in de toekomst de kansel op. Dat volgt uit een regeling die de generale synode vrijdag in Zwolle heeft vastgesteld voor het verlenen van preekbevoegdheid. Deze wordt verstrekt door de regionale kerkvergadering, in kerkelijk jargon de classis genoemd.
Kerkelijk werkers die in een plaatselijke gemeente werkzaam zijn en over ,,aantoonbare capaciteiten beschikken, mogen zon preekbevoegdheid aanvragen. Wordt deze verleend, dan mogen ze in kerkdiensten voorgaan ,,in het spreken van een stichtelijk woord en in de dienst van de gebeden. Voor het bedienen van doop en avondmaal, het bevestigen van een huwelijk of van nieuwe ambtsdragers en voor het afnemen van belijdenis van het geloof komen ze niet in aanmerking. Daartoe blijven alleen predikanten gerechtigd. Gerelateerd artikel: Synode GKv wijzigt regeling avondmaal …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?