Voortgezette Geref. Kerken willen groei

ROUVEEN - De gemeenten van de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN) willen er alles aan doen om het aantal kerkleden te laten groeien. Op hun ambtsdragersbijeenkomst werd zaterdag daarom gesproken over vooral praktische zaken, zoals laagdrempeligheid, het stimuleren van de jeugd, en e-mailnieuwsbrieven.
Het kerkverband van voortgezette gereformeerden, per 1 mei vorig jaar ontstaan uit onvrede met de fusie tussen hervormden, gereformeerden en lutheranen, telt vijf gemeenten met een orthodox-evangelische inslag. Termen als 'zending' en 'evangelisatie' vielen meermalen op de bijeenkomst in het Rouveense gebouw 'd Olde Karke, die als thema had 'Gemeenteopbouw'. Het doel van de samenkomst was het uitwisselen van ervaringen. Onder andere over: hoe krijg je jongeren de kerkbanken weer in? Of: hoe krijg je de kerkdiensten zo laagdrempelig mogelijk?De circa vijftig ambtsdragers en belangstellenden …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?