Voor kruis én rode vaan

Geloof
Anke van der Vlies, was na een gelukkige jeugd in een orthodox-hervormd gezin, onderwijzeres geworden op een protestants-christelijke school in Schiedam, later in Rotterdam. In 1907, toen ze 34 was, maakte ze zich bijna onmogelijk door een brochure te schrijven over een vraag die eigenlijk niet gesteld mocht worden: Kan een rechtzinnig christen socialist zijn?
Van der Vlies beantwoordde die vraag, tevens de titel van haar boekje, instemmend. Rechtzinnige christenen konden socialist zijn en als ze hun geloof ernstig namen, wilden ze zelfs socialist zijn. Om hen aan te moedigen kwam er een propagandaclub, de Bond van Christen-Socialisten. Van der Vlies werd secretaris en tevens redacteur van het bondsorgaan Opwaarts . Waar ze kwam, sprak ze over haar ideaal: christenen voor het socialisme. Haar omgeving was zo ver nog niet. Toen Abraham Kuyper het boekje las, liet hij haar bij zich komen. Hij praatte een uur met haar en zei dat christendom en soci …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?