Voor eerst preekt vrouw in vrijgemaakte dienst

HAULERWIJK - Voor het eerst preekt een vrouw in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt: zondag 31 mei hoopt gevangenispastor-in-opleiding Ineke Baron te preken in haar eigen gemeente in Haulerwijk.

Het nieuws werd woensdag bekend via de website van het gereformeerde magazine Onderweg.

De kerkdienst staat onder leiding van de vrijgemaakte predikant Jaap Ophoff. Baron zal het inhoudelijke deel van de dienst voor haar rekening nemen. In het nieuwe seizoen volgt een tweede dienst waarbij emeritus predikant Cor van der Leest als begeleider optreedt. Het gaat volgens de kerkenraad van Haulerwijk om een stageverzoek van Baron, die preekcolleges volgt aan het baptistenseminarie in Amsterdam. Daartoe moet ze tweemaal een dienst op video opnemen. Omdat dat in de gevangenis niet kan, vroeg ze haar eigen gemeente om toestemming er te mogen preken en dit op video vast te leggen. 'De gemeente leeft mee en steunt me in mijn werk in de gevangenis van Veenhuizen, die binnen de grenzen van onze kerkelijke gemeente valt. Daarom had ik geen zin een andere gemeente te vragen om daar een stagepreek te houden', legt Baron uit.

De kerkenraad belegde in december een gemeenteavond over het verzoek. Daarna is de raad in gesprek gegaan met enkele leden die moeite hadden met het verzoek. In februari is de knoop doorgehakt: Baron mag tweemaal een dienst verzorgen onder begeleiding van een vrijgemaakte predikant.

Zelf had ze niet op toestemming gerekend, laat ze weten, evenmin wilde ze dat er tweespalt over zou ontstaan. Maar ze is blij met het besluit. 'Wat ik er vooral mooi aan vind, is dat de kerkenraad zo de verantwoordelijkheid neemt voor het gevangeniswerk.' Dat schrijft de kerkenraad ook in een brief aan de gemeente: 'Door en met haar mogen we meewerken het goede nieuws te verspreiden onder de verdrukten en vertrapten van de samenleving.'

Overigens is Baron al gewend kerkdiensten te leiden: tweemaal in de maand leidt ze een dienst in de gevangenis, daarnaast gaat ze af en toe op verzoek voor in diensten van de Protestantse Kerk. In het verleden leidde ze als toeristenpastor al protestantse kerkdiensten in de open lucht.

geen ambt

In een reactie laat predikant Paul Voorberg weten geen moeite te hebben met het besluit van de kerk te Haulerwijk. Hij leidde vorig jaar de vrijgemaakte synode die uitvoerig stilstond bij de vraag of vrouwen predikant, ouderling en diaken mochten worden. Daarover werd uiteindelijk negatief beslist. 'Dit staat duidelijk in het kader van haar opleiding en niet in het teken van de vrouw in het ambt, dus laten we hier niet te veel aan ophangen.'

Volgens Voorberg is zo in het verleden aan de Theologische Universiteit in Kampen ruimte aan vrouwelijke studenten gegeven om preekcolleges te volgen en dan ook zelf een preek te houden.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?