Vleugellam geslagen ziel

Is het Iets onstoffelijks, los van het lichaam? DNA, of enkel een beeld? Een kleine theologie van de ziel. Nauwelijks vind je haar nog. Niet in de Bijbelvertaling en niet in de kerk. De klassieke opvatting dat een mens bestaat uit een lichaam en een aparte ziel heeft minder sterke Bijbelse papieren dan vaak is gedacht. Loslaten dan maar, die ziel?

Het was dat jaar een verpletterend goede oogst. Zo veel dat hij niet wist waar hij het laten moest. De man deed wat iedere ondernemer zou doen: hij nam zich voor zijn schuren af te breken en grotere te bouwen. Mijmerend over zijn grote succes boog hij zich naar binnen, en begon zijn ziel toe te spreken: Ziel, wat heb jij een spullen, zeg! Voor jaren genoeg. Doe het wat rustiger aan, eet, drink en vermaak je een beetje. Toen boog hij zich diep tevreden terug. Die nacht ontmoette hij God. En God zei tegen hem: Dwaas! Deze nacht nog raak je je ziel kwijt. Voor wie heb je dan al die scha …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?