Verontrusten hopen op gesprek zonder wantrouwen

Zo'n 450 verontruste vrijgemaakt-gereformeerden studeerden donderdagavond op het Schriftgezag. Er is zorg over de koers van de kerken, maar de vraag 'hoe nu verder' wordt nog even geparkeerd.
DALFSEN - Predikant R. van der Wolf wil best een middag bijbelstudie houden met mensen die bijvoorbeeld twijfelen of Rachab de hoer alles precies zo heeft gezegd als de Bijbel in Jozua 2 aan haar toeschrijft; de bijbelschrijver was er immers zelf niet bij. ,,Maar ik denk dat ik om vijf uur dan wel gewoon zeg: ja, Rachab zéí het wel.'' Dat is voor hem ,,kinderlijk eenvoudig de Bijbel lezen''. En overgaand op een ander omstreden voorbeeld: ,,Wij hebben als kerken gezegd: de slang heeft gesproken in het paradijs. Dat noem ik niet vrijheid van exegese, dat noem ik lézen. Het zal wel heel simpel kl …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?