Verlegenheid rond toekomstverwachting

EDE - 'Dominee, waarom wordt er in de kerk zo weinig uit Openbaring gepreekt?' Volgens dr. A. Noordegraaf uit Ede zullen veel van zijn collega's deze vraag herkennen. De hervormde theoloog leidt volgende week in Doorn, samen met dr. H. de Leede, een besloten studieweek voor predikanten over het thema: 'De christelijke toekomstverwachting'.
Binnen de gemeente is er onzekerheid rondom de prediking van 'de laatste dingen', constateert hij. De mensen die vragen waarom zo weinig over Openbaring wordt gepreekt, zullen volgens hem wijzen op allerlei bewegingen waar het zoeklicht op de toekomst helderder schijnt dan in de gevestigde kerken.Is de vraag terecht? Noordegraaf: ,,Een feit is in elk geval dat ook onder hen die willen buigen voor de aanspraken van de Schrift er vaak een stuk verlegenheid heerst als het gaat over de tekenen der tijden, de antichrist, de wederkomst en de voleinding.'' Zo vraagt hij zich af of het verlangen naar …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?