Verlangens voor een nieuwe aarde

Jezus’ rijk heeft volgens Raymond Hausoul een heel fysieke kant. Dat zegt wat over hoe je als christen nu in het leven staat. ‘Bijvoorbeeld wat betreft de zorg voor de schepping.’ Geloof
Jezus’ rijk heeft volgens Raymond Hausoul een heel fysieke kant. Dat zegt wat over hoe je als christen nu in het leven staat. ‘Bijvoorbeeld wat betreft de zorg voor de schepping.’ | beeld nd en istock
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Voor christenen ligt hun eeuwige toekomst niet in de hemel, maar op een nieuwe aarde. Die kon weleens veel op déze aarde lijken, denkt Raymond Hausoul. Vandaag promoveert hij in ­Leuven.

Leuven

Het Bijbelboek Openbaring heeft het over een stad met poorten van diamant en gouden straten. De profeet Jesaja tekent een landschap van rust en vrede en ook van veel en goed eten. Hoe kun je je de eeuwige toekomst voorstellen die God in gedachten heeft, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde?

Christenen vinden dat vaak moeilijk. In de christelijke geloofsleer is er weinig over geschreven. Het helpt, zegt Raymond Hausoul, een Vlaamse theoloog, om te denken aan de opgestane Christus. ‘De Bijbel zegt dat Hij de eerste is van iedereen die gestorven is en weer opgewekt zal worden. Dus hoe gaat dat bij Hem? Hij heeft een verheerlijkt lichaam, maar het is niet iets totaal nieuws; de wonden van het kruis zijn er nog. Hij eet een visje. En tijd en plaats spelen toch ook nog een rol; Hij is niet zomaar overal tegelijk.’

Hausoul (1979) promoveert vandaag aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven op een studie over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hij vindt het nadenken daarover belangrijk. ‘Als je weet waar je naartoe gaat, kun je ook beter de weg daarnaartoe uitstippelen.’

rode draad

In het dagelijks leven is Hausoul ‘bedienaar van de eredienst’ in de Evangelische Christengemeente in Ieper. Hij merkt dat het voor veel christenen al een openbaring is dat hun toekomst op een nieuwe aarde ligt – niet in de hemel. ‘Daar spreekt de Bijbel veel minder over. Je vindt er geen voorstelling dat we daar allemaal op een wolk zitten en met gouden lepeltjes eten.’

De komst van het koninkrijk van God is een rode draad in de Schrift, zegt Hausoul. ‘Het gaat om meer dan het moment van Golgota en het lege graf. Het gaat ook om meer dan de redding van het individu. God heeft een verhaal met deze wereld en daar zijn we als mensen onderdeel van.’ Jezus sprak toen Hij op aarde was, veel over zijn rijk. ‘Hij liet al contouren ervan zien. Dat Hij veel genezingen deed, is in dat verband opvallend. En dat Hij water veranderde in wijn. Zijn rijk heeft dus een heel fysieke kant. Het gaat niet enkel om het “geestelijk leven’’.’

Wat Hausoul betreft heeft dat gevolgen voor hoe je als christen nu in het leven staat. Bijvoorbeeld wat betreft de zorg voor de schepping, het gebed tot God voor je fysieke noden of gewoon al de waardering van praktische beroepen. ‘Hier in Vlaanderen leeft sterk het idee dat Jezus ons straks weg zal roepen naar de hemel. De aarde vergaat dan in het vuur – zoals het landschap hier rondom ­Ieper in het vuur verging tijdens de Eerste Wereldoorlog. God zelf zet zich niet meer in voor zijn aarde, dus waarom zouden wij dat doen? En veel ouders willen dat hun kind naar het atheneum gaat; als je dat niet haalt, ben je eigenlijk mislukt. Daar zie je een ongezonde scheiding tussen het geestelijke en het lichamelijke. De Schrift laat zien dat God voor allebei aandacht heeft in zijn koninkrijk.’

Als theoloog studeerde Hausoul indertijd af op een scriptie over het land Kanaän. ‘Ik vond het toen ook al mooi om te ontdekken dat God echt met dat land, met die ruimte een doel had. Jahweh is de eigenaar van de aarde. Hij begint ergens: in de hof van Eden. Dat ging mis. Daarna gebeurde dat in het land Kanaän ook. God zoekt een plek op aarde om zijn heerlijkheid te laten zien en uit te breiden. Dat zegt iets voor wat Hij vandaag met de kerk wil.’

concrete beelden

In zijn proefschrift vergelijkt Hausoul twee takken van theologie, en hoe die met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde omgaan: systematische theologie (die de christelijke leer probeert te doordenken) en Bijbelse theologie (die de Bijbel uitlegt).

Hij bespreekt drie theologen: van de ‘systematici’ de Duitsers Karl Rahner (rooms-katholiek) en Jürgen Moltmann (protestant) en de Bijbelse theoloog Gregory Beale, een presbyteriaan uit de Verenigde Staten.

‘In de systematische theologie wordt weinig over de toekomst geschreven’, zegt Hausoul. ‘Men is bang om te gaan speculeren. In de Bijbelse theologie komt de toekomst wel aan de orde; daar kom je vanzelf op als je Openbaring 21-22 of Romeinen 8 bespreekt. Maar wat je dan ziet is dat er van de beelden waarin de Bijbel over de nieuwe aarde spreekt – die toch behoorlijk concreet zijn – weinig overblijft in de theologie of in preken. Ze lossen vrijwel op in onze verklarende taal.’

Zelf maakt Hausoul zich geen heel concrete voorstellingen van de nieuwe aarde. ‘Maar ik vind het wel fascinerend om meer uit die Bijbelse beelden af te leiden.’

kleuren

Die beelden kun je volgens de theoloog niet volledig letterlijk nemen, maar ze zijn volgens hem ook meer dan alleen maar kunstzinnige woorden. ‘Ik voel me als het kind dat met zijn moeder in de gevangenis zat. Ze hadden alleen een krijtje om op de muur te tekenen, in zwart-wit dus. Zijn moeder vertelde en tekende hoe het buiten was. Toch schrok het kind toen het later buiten kwam, want van al die kleuren had hij geen idee.’

Na zijn promotie wil Hausoul graag een boek schrijven over de plaats van dieren in de Bijbelse toekomstverwachting.

‘Je hebt natuurlijk de klassieke kindervraag: komt mijn hond ook in de ­hemel? Maar de Bijbel tekent de nieuwe aarde ook als een rijk waar vrede is tussen de dieren. En van ­Jezus vertelt het evangelie dat Hij in de woestijn tussen de wilde dieren leefde. Wat zegt dat? De beelden waarin de Bijbel over de nieuwe aarde spreekt, en ook over Jezus’ opstanding, zijn heel herkenbaar. Ze sluiten aan bij onze werkelijkheid. Ze zeggen iets over de verlangens van God voor zijn schepping.’ <

Bijlagen

Fotoserie, 2 foto's
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?