Verlangen naar meer van de Geest

ZWOLLE - Deze week zagen Margreet Balkenende en Henk Grit het nog bevestigd op een gemeente-avond. Daar werd de uitslag gepresenteerd van een enquête onder de kerkjeugd. Veertig procent van de jongeren bleek de Heilige Geest als 'een knagend geweten' of als een vage persoon te beschouwen. Anderen verlangden meer van Hem te proeven.
Balkenende en Grit vinden het een goede illustratie voor wat ze beweegt. Op 10 mei organiseren ze in Zwolle een bijeenkomst over de Heilige Geest. Terwijl ze erover praten, gaan er zinsneden over tafel als: leeg worden voor God, open kanaal zijn, overgave, wandelen met God, groeipijn. Balkenende en Grit vormen met Inez Bouman en Henrieke Kleen de pas gestarte werkgroep 'Gods Geest werkt'. Ze menen dat er binnen hun kerken, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), meer aandacht moet komen voor het werk van Gods Geest. ,,De komende conferentie in de WRZV-hallen draagt daar hopenlijk aan bij.'' Ds. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?