Verkondiging favoriet bij predikanten

ZWOLLE - Vrijgemaakt-gereformeerde predikanten ervaren prediking en verkondiging als meest bevredigende taak. Laag scoren leiding geven, organiseren en coördineren van het kerkelijk leven.

Dat blijkt uit een rapport van de hbo-studenten Harmen Mook en Lotte Laarman, geschreven in opdracht van het vrijgemaakte Steunpunt Kerkenwerk. Dat adviseert en begeleidt kerkenraden en predikanten, in de onderlinge communicatie of bij de zoektocht naar een nieuwe gemeente. Sommige predikantstaken scoren bij de een hoog, en bij de ander laag, blijkt eveneens uit het onderzoek. Dat geldt met name voor de vakgebieden catechese en pastoraat. Wat betreft de ontwikkeling van predikanten gaapt er een grote kloof tussen de behoefte bij gemeenten en de predikanten zelf. Ook over de taakvelde …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?