Verklaring triosynode

Als synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het koninkrijk der nederlanden danken wij God dat Hij ons in onze weg naar elkaar heeft vastgehouden. Nu spreken wij het verlangen uit ons te verenigen in de Protestantse Kerk in Nederland.
Wij weten ons gedragen door Jezus Christus, onze Heer en Verlosser, die voor de eenheid van zijn Kerk heeft gebeden. Opziend naar Hem hebben wij elkaar gezocht. In Hem alleen zoeken en vinden wij onze eenheid. Wij zijn dankbaar, dat de verschillende wegen die wij vanuit de oorsprong in de Reformatie en sindsdien zijn gegaan, elkaar nu zo dicht genaderd zijn, dat een gemeenschappelijke weg naar de toekomst mogelijk is. Het getuigenis van de Heiland die heel maakt, brengt ons bij elkaar. Wij zouden onze schuld groter maken indien wij in onze gescheidenheid zouden berusten. Wij zijn ons gaandeweg …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?