Veel dopperkerken willen aparte synode

PRETORIA - In de Gereformeerde Kerken van Zuid-Afrika, ook bekend als de Doppers, is onrust ontstaan door vooral twee synodebesluiten in januari 2003. Een aantal kerkenraden hebben de besluiten verworpen en proberen een speciale synode bijeen te roepen om de problemen te bespreken. Die zou in januari 2004 bijeen kunnen komen.
De besluiten gaan over de aanvaarding van vrouwen in het ambt van diaken en over een nieuwe psalmberijming, de zogenaamde 'Cloete-omdichting'. Ook is er onrust over uitspraken die de synode deed over de zondagsheiliging en over de avondmaalsviering met kleine bekertjes ter vervanging van de avondmaalsbeker. Ongeveer veertig van de driehonderd plaatselijke gemeenten zijn het niet met deze synode-uitspraken eens. Via hun classes en particuliere synodes (regionale kerkvergaderingen) proberen deze kerken om een buitengewone generale synode bijeen te roepen. Overigens zijn er ook kerkenraden die ac …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?