Unie van Utrecht hernieuwd

UTRECHT - Onder toeziend oog van koningin Beatrix ondertekenen vertegenwoordigers van de zes grootste levensbeschouwelijke stromingen in Nederland dinsdag een gezamenlijke verklaring. Daarin spreken zij uit dat zij 'in vrijheid en in vrede met elkaar willen samenleven'.
'De zes grootste stromingen in Nederland', dat zijn volgens woordvoerder Marie José Alting von Geusau van de bijeenkomst in het Utrechtse academiegebouw het christendom, het hindoeïsme, het boeddhisme, het jodendom, de islam en het humanisme. Thema van de bijeenkomst is 'In vrijheid verbonden'. Dit was ook de naam van een multireligieuze en levensbeschouwelijke viering die op 15 december 2005 in de Utrechtse Domkerk plaatsvond ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix. De bijeenkomst van dinsdag is daar een vervolg op, vertelt Alting von Gesau. ,,Voor de v …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?