Uitspraak van kerkrechters kan fusie uitstellen

Het wordt vandaag spannend. Op de deurmat van gemeenten en gemeenteleden die in appèl zijn gegaan tegen de fusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen valt het definitieve oordeel van twee kerkelijke rechtsorganen. Hun beslissing over de vraag of de onderscheiden synodes hun werk goed hebben gedaan, is bindend.
UTRECHT - Er moest haast worden gemaakt, want op Koninginnedag wordt de fusieovereenkomst getekend. Op 1 mei is de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) dan een feit.De notaris had als voorwaarde gesteld dat de kerkelijke 'rechters' v&243;&243;r de ondertekening met een uitspraak zouden komen. Namens de gereformeerden treedt op het deputaatschap appèlzaken, en voor de hervormden is dat de generale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Het gereformeerde college heeft al enige tijd geleden een beslissing genomen. Het is gelukt de uitslag binnenskamers te houden. De bed …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?