Uit de kerkbladen - Judas

Met veel stampij is vorige week - vlak voor Pasen - de tekst van het 'eigen evangelie van de discipel Judas' openbaar gemaakt. Het gnostische geschrift zou duidelijk maken dat Judas geen verrader, maar juist de ware discipel van Jezus was.
Dr. Bas Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk, heeft niets nieuws in het Judasevangelie kunnen ontdekken, schrijft hij in kerkelijk opinieblad Centraal Weekblad. Gnostici beweerden dit soort dingen al heel lang. Het verbaasde Plaisier echter niet dat de seculiere media er bovenop sprongen. Het is in deze tijd immers modieus juist de verhalen te geloven die iets anders zeggen dan het Nieuwe Testament. De presentatie van zo'n geschrift als het Evangelie van Judas was dan ook bij voorbaat van succes verzekerd, aldus Plaisier. Wat hem wel verbaasde, was hoe wetenschappers zich ,,voor dez …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?