Troost door goddelijk medelijden

NIJMEGEN - Christelijke pastors in ziekenhuizen werken vanuit de overtuiging dat God meelijdt met de lijdende mens, en dat dit troost brengt aan zieken. Dat het lijden een plaats zou hebben in Gods plan, vinden ze geen bruikbaar uitgangspunt.
Dat concludeert drs. Wim Smeets in zijn proefschrift over geestelijke zorg in ziekenhuizen: Spiritual Care in a Hospital Setting. Hij hoopt daarop vanmorgen te promoveren aan de theologische faculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Smeets is als rooms-katholiek pastor verbonden aan het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen. Afgelopen jaren deed hij onderzoek naar de opvattingen van de negenhonderd geestelijk verzorgers in Nederlandse ziekenhuizen. Hij vroeg onder meer hoe zij het lijden ervaren in relatie tot het geloof in het bestaan van God. Geestelijk verzorgers …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?