Triosynode schiet kerntakenrapport af

LUNTEREN - Het ontbreken van duidelijke leiding in het orthodox-hervormde kamp heeft verlammend gewerkt op het fusieproces. De Samen-op-Wegsynode heeft een rapport waarin deze conclusie staat, gisteren aangenomen. Ondanks kritiek dat het een tendentieus rapport is, werd het met grote meerderheid aangenomen.
Het ging tijdens de synode van hervormden, gereformeerden en lutheranen om het zogeheten visitatierapport. Zeven van de circa 170 afgevaardigden stemden tegen het stuk, dat een overzicht geeft van het geestelijk leven van gemeenten en de kerk over de periode 1996-2002. Voor het eerst was het een gezamenlijk rapport van de drie samenwerkende kerken. Te lezen valt dat het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk ,,veel te lang onhelder'' is gebleven over de eigen positie. En het bestuur van de Confessionele Vereniging (CV) wordt verweten ,,geen duidelijke leiding'' te hebben g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?