Trendbreuk: groei in giften NBG

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ziet zijn inkomsten uit eigen fondswerving licht stijgen. Daarmee is sprake van een trendbreuk, meldt de organisatie in haar jaarverslag over 2017.

Haarlem

De inkomsten uit fondswerving stegen van 6,9 miljoen euro in 2016 naar 7,2 miljoen vorig jaar, op een totaal van 7,6 miljoen aan inkomsten. Verder bleken veel leden en donateurs bereid meer te geven, 11.000 mensen hebben structurele steun toegezegd of verhoogd. En ‘collectes van kerken vallen ook hoger uit dan begroot’, aldus het NBG.

De doelstelling om in 2017 200.000 bijbels te verspreiden in Nederland en Vlaanderen is niet gehaald. De verkoop blijft achter, schrijft het NBG in het jaarverslag. Volgens de organisatie valt dat samen met een terugloop van de verkoop van christelijke …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?