Traantje wegpinken om kerk Syrië

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Het besef dat de kerk in Syrië en Irak dreigt te verdwijnen, is nog onvoldoende doorgedrongen in Nederland. Een kaart of bemoedigende foto sturen is zinvol. ‘Je voelt de gemeenschap der heiligen.’

Amersfoort

‘Het mag niet zo zijn dat over een paar jaar de kerk in Syrië en Irak is verdwenen en dat dan wordt gezegd: “We hebben het niet geweten, want jullie hebben niet op de deur geklopt”.’ Het gezicht van Klaas van der Kamp staat ernstig bij de presentatie van de publiekscampagne Hoop voor de kerk in Syrië en Irak. De algemeen secretaris van de Raad van Kerken heeft net uitgelegd dat volgens hem Nederlanders en Nederlandse christenen in het bijzonder ondanks aandacht in de christelijke media nauwelijks weet hebben van de urgente situatie waarin christenen in Syrië en Irak zich bevinden. ‘Er wordt een hele cultuur uitgeroeid.’ De kerken in deze landen behoren tot de oudste christelijke gemeenschappen ter wereld, vult Geert van Dartel van de Katholieke Vereniging voor Oecumene aan. In Irak zijn nog 300.000 van de ooit 1,5 miljoen christenen over. En ook uit Syrië trekken deze gelovigen massaal weg. Aan het inlopen van die kennisachterstand wil een brede coalitie van kerken en christelijke organisaties (zie kader) gaan werken.

Een van de redenen om met de campagne te beginnen, waren de verhalen van de Syrisch-orthodox priester Samuel Dogan tijdens vergaderingen van de Raad van Kerken. Van der Kamp: ‘Hij vertelde steeds indringender over de gebeurtenissen in Syrië. Op een gegeven moment pinkten we zelfs een traantje weg. Je voelt de machteloosheid en het verdriet over de agressie die maar door kan gaan en de kerk vernietigt.’

Voor Van der Kamp is het doel van de actie eenvoudig. ‘Praat erover met elkaar, bid voor mensen daar. Het kan niet zo zijn dat de kerk helemaal verdwijnt en dat andere minderheden geen recht van bestaan hebben.’

Onderdeel van de campagne is een peiling via de actiewebsite hoopvoordekerkinsyrieenirak.nl wat christenen weten van de kerken in die regio.

In de enquête komen ook vragen aan de orde over het Nederlandse vluchtelingenbeleid. ‘De vluchtelingencrisis houdt Nederlanders het meest bezig. De neiging bestaat de ernst van de situatie daar te ontkennen.’ Mede naar aanleiding van het onderzoek gaan de deelnemende organisaties met de politiek in gesprek hoe de kerk in het Midden-Oosten kan worden gesteund.

Een van de concrete aanbevelingen zal zijn om geld voor noodhulp niet alleen te verstrekken aan grote organisaties die werken in de vluchtelingenkampen, maar aan kerken. Wimco Ester van de christelijke mensenrechtenorganisatie Open Doors: ‘Zo kunnen christenen worden geholpen die doorgaans niet in de kampen wonen.’

filmpje

Op zaterdag 28 mei vindt een slotmanifestatie plaats. Waar dat zal zijn, is nog niet duidelijk, aldus Geert van Dartel. ‘Misschien in Amsterdam, of juist dicht bij een plek waar vluchtelingen worden opgevangen.’

De deelnemende organisaties hebben zich verplicht in de actieperiode tot 1 juni op twee momenten aandacht aan de campagne te besteden. Er is materiaal geschreven dat gemeenten en parochies moet helpen aandacht te vragen voor de kerk in het oorlogsgebied. Open Doors denkt ook aan concrete bemoedigingsacties. ‘Denk aan een filmpje met bemoedigende woorden of een foto van een gebedsbijeenkomst. Je kunt je afvragen wat de christenen in Syrië en Irak daaraan hebben, maar uit ervaring weten we dat dit zinvol is. Ze kijken daarvan op en beseffen dat ze niet vergeten zijn.’

‘Vergelijk het met een zee van kaartjes die een ziek gemeentelid krijgt’, vult Van der Kamp aan. ‘Dat tilt je boven jezelf uit, je voelt de gemeenschap der heiligen. Dat willen wij ook bereiken.’ <

brede coalitie

Aan de campagne Hoop voor de kerk in Syrië en Irak nemen onder meer de koepelorganisaties Raad van Kerken en MissieNederland deel, en verder Open Doors, de protestantse hulpverleningsorganisatie Kerk in Actie, migrantenorganisatie Samen Kerk in Nederland en het Instituut voor Oosters Christendom. De breedte van de coalitie, die vrijwel alle christenen in Nederland verbindt, onderstreept volgens mede-initiatiefnemer Klaas van der Kamp de urgentie van het probleem.

Links

PDF Print Stuur door

Campagne kerken Syrië en Irak

Elke dag onze nieuwsbrief?