Tongentaal voor iedereen

AMSTERDAM - Robert P. Menzies is een vooraanstaand pinkstertheoloog. Maar niet onomstreden. In een tijd waarin christenen elkaar over kerkmuren heen herkennen, scherpt hij de eigen identiteit van de pinksterbeweging juist aan.

De traditionele pinkstertheologie was te simpel, zegt Robert Menzies. Uit teksten in Handelingen werd min of meer op de klank een norm afgeleid: als je bekeerd bent, ben je er nog niet, daarna is de doop met de Heilige Geest een aparte ervaring. En hét teken daarvan is dat je gaat spreken in tongen. Een aantal keren wordt in Handelingen verteld dat de heilige Geest op mensen neerdaalt: de discipelen, inwoners van Samaria, familie en vrienden van Cornelius, Paulus, de volgelingen van Apollos. Steeds staat daarbij dat mensen dan in tongen gingen spreken (de Nieuwe Bijbelvertaling spreekt …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?