Toneelstuk en glossy over Menno

Doopsgezinden vieren dit jaar het Menno Simonsjaar met onder meer een toneelstuk en de eenmalige glossy Menno.

Er zijn drie jubilea te vieren: het is 475 jaar geleden dat Menno Simons, de enige Nederlandse kerkhervormer, de kerk van Rome verliet. Hij stierf 450 jaar geleden. Verder is het een eeuw geleden dat Anne Zernike als eerste, academisch gevormde vrouwelijke dominee van Nederland, werd bevestigd in Bovenknijpe (nu De Knipe). Het herdenkingsjaar wordt wereldwijd gevierd. Er zijn in totaal zon 1,4 miljoen mennonieten. In Nederland wonen zon negenduizend doopsgezinden. Gisteren presenteerden Eppie Dam en Hindrik van der Meer in Sneek nieuwe liederen over voorman Menno Simons uit Witmarsum …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?