Tijdens jubileum Reformatie gezamenlijke boetedienst

ROME - In 2017, het jubileumjaar van de Reformatie, moeten rooms-katholieken en lutheranen in een gezamenlijke boetedienst schuld belijden over de breuk die zich vijfhonderd jaar geleden voltrok.
Dat zegt kardinaal Kurt Koch, binnen het Vaticaan verantwoordelijk voor de oecumene. Volgens hem had de Duitse reformator Luther geen scheiding met de kerk van Rome voor ogen. Hij wilde haar vernieuwen. In dat opzicht is de Reformatie uitgedraaid op een mislukking, want het resultaat van de kerkelijke breuk was een aantal bloedige godsdienstoorlogen, aldus de rooms-katholieke geestelijke. Koch pleit voor heling van wonden in het jubileumjaar in de vorm van een boetedienst. Dat het niet tot vernieuwing van de kerk kwam, zoals de Reformatie beoogde, is de schuld van beide zijden. Daarvoor …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?