Tien jaar hersteld-hervormd

Geloof

Tienduizenden hervormden konden niet accepteren dat hun Hervormde Kerk zou fuseren tot de Protestantse Kerk in Nederland. Precies tien jaar geleden vormden ze daarom de Hersteld Hervormde Kerk. Een schets van een kersvers kerkverband.

organisatiestructuur Een mannenbond, een vrouwenbond, een jeugdbond, een kerkelijk bureau in Veenendaal, een stuk of wat landelijke commissies, colleges en overlegorganen, zeven classes tien jaar na de afsplitsing heeft de Hersteld Hervormde Kerk een stevige organisatie opgebouwd. Bij haar ontstaan nam ze de Hervormde Kerkorde van 1951 over, mede vanuit de gedachte dat ze de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk was. Wel werden onmiddellijk uit de Hervormde Kerkorde elementen verwijderd zoals de vrouw in het ambt en de positie van ouderling-kerkvoogd. Inmiddels heeft het ke …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?