Theoloog bepleit andere visie op Israël

AMSTERDAM - In de protestantse theologie ontwaart de protestantse predikant A.H. Drost (1960) een inconsis-tentie waar het gaat over de relatie tussen God en Israël. Hij geeft in zijn proefschrift, waarop hij vandaag hoopt te promoveren, een aanzet tot een bijgestelde visie, die volgens hem meer recht doet aan Gods trouw jegens het volk Israël.
Het gaat de protestantse predikant uit Houten ten diepste om de vraag of God veranderlijk is in zijn relatie tot Israël. Drost heeft met het oog daarop het denken van de hervormde theologen K.H. Miskotte, A.A. van Ruler en H. Berkhof geanalyseerd; deze theologen hebben in de twintigste eeuw grote invloed gehad in de Nederlandse Hervormde Kerk, die in 2004 is opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland. Drost stelt bijvoorbeeld vast dat in hun theologische werk de zelfstandige relatie van God met het volk Israël naar de achtergrond verdwijnt. Zij gaan ervan uit dat God (tijdelijk) niet ve …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?