Theologe mag de vleugels uitslaan

HARDERWIJK - Vrijgemaakten stonden zaterdag stil bij knelpunten die de bezinning op de vrouw in het ambt hinderen.

Knelpunten zijn er op het terrein van Schriftverstaan (of hermeneutiek), visie op man en vrouw, en in de ambtsleer. De vrijgemaakt-gereformeerden bezinnen zich op de vrouw in het ambt. Daarbij is, in de woorden van prof. Erik de Boer, de vraag gerechtvaardigd of voor een bepaalde uitkomst alles eerst grondig beargumenteerd en dichtgetimmerd moet zijn. 'Of mag de praktijk ook leermeester zijn? Mag die gelden als onderdeel van groeiend inzicht?' Dat gebeurt nu al, betoogde De Boer, die vijf jaar terug al eens een lans brak voor het ambt van diacones. Hij wees op de vrouwelijke voorleze …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?