Teleurgesteld in het ambt

Een cursusavond voor ambtsdragers, afgelopen maandag in kerkgebouw De Fontein in Bunschoten. De cursus wordt al zon negen jaar georganiseerd en de belangstelling groeit, zegt Marnix Assink. Een goede voorbereiding op het ambt, kan volgens hem teleurstelling helpen voorkomen. |beeld Jeroen Jumelet Geloof
Een cursusavond voor ambtsdragers, afgelopen maandag in kerkgebouw De Fontein in Bunschoten. De cursus wordt al zon negen jaar georganiseerd en de belangstelling groeit, zegt Marnix Assink. Een goede voorbereiding op het ambt, kan volgens hem teleurstelling helpen voorkomen. |beeld Jeroen Jumelet

Ouderlingen en diakenen worden vaak moe van hun functie in de kerk. Ze raken teleurgesteld. Zich herkiesbaar stellen? Toch maar niet.

In de Eben-Haëzerkerk in Apeldoorn stellen vijf ouderlingen en één diaken zich niet herkiesbaar voor een volgende termijn, terwijl dit wel zou mogen. Dat zijn er veel voor Gereformeerde Bondsbegrippen. Drukte speelt een rol, maar ook teleurstelling omdat het kerkenwerk niet bracht wat de mannen dachten. Het is een vraag van veel kerkenraden: Hoe krijg je genoeg geschikte ambtsdragers in de kerkenraadsbank, en als ze er zijn, hoe houd je ze vast? Volgens algemeen secretaris Piet Vergunst van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk zijn er steeds meer ambtsdragers die zich na vier j …
Dit is 4% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?