Tegelijk tegenstander, pleitbezorger en bewaarder

Geloof
De Friese predikant Emke Jelmer Keulen verdiepte zich de afgelopen jaren in het Bijbelboek Job. Dat resulteerde in een proefschrift. ,,Je kunt niet als het ware 'van buitenaf' God narekenen.
GRONINGEN - Ongehoorde dingen worden gezegd in het Bijbelboek Job. 'Zonder reden brengt hij (God) mij steeds nieuwe wonden toe. Hij laat me nooit op adem komen, hij vervult mij met een diepe bitterheid (...) Als plotseling een ramp verderf zaait, spot hij met de wanhoop van onschuldigen.' Job lijdt onschuldig - vindt hijzelf. En het Bijbelboek Job geeft hem daarin gelijk, zegt Emke Jelmer Keulen. ,,God gaat er in zijn antwoord aan Job niet op in. Hij zegt wel tegen Jobs vrienden: jullie hebben niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. Ook uit het herstel dat Job daarna krijgt, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?