Synodedebat over vrouw voert naar studie ambt

De synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Ede. | beeld Dick Vos Geloof
De synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Ede. | beeld Dick Vos

EDE - De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt wacht een volgende megaklus: bezinning op de ambten van predikant, ouderling en diaken.

Dat mag als voorlopige conclusie gelden voor een nog niet afgeronde synodebespreking van een ander groot en heikel thema: of vrouwelijke ambtsdragers passen binnen de bandbreedte van wat Bijbels en gereformeerd is. Vrijwel alle 23 synodeafgevaardigden die zaterdag in Ede aan het woord kwamen, braken een lans voor deze bezinning. Die is nodig om meer ruimte voor vrouwen in de kerk te creëren zonder afbreuk te doen aan de Bijbelse instructies van Paulus en Petrus dat de mannen voorop dienen te gaan in het kerkelijke leven. De bespreking is overigens nog niet afgerond en gaat morgen tij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?