Synode PKN lijkt visienota te omarmen

LUNTEREN - De synode van de Protestantse Kerk lijkt de nieuwe visienota te gaan omarmen.

Vandaag is de bespreking van de conceptnota De hartslag van het leven, geschreven door scriba Arjan Plaisier. Er zijn door synodeleden vooraf geen ingrijpende wijzigingsvoorstellen ingediend. Een voorstel signaleert dat er niet genoeg aandacht is voor 'geloofstwijfel' en vraagt dit nog te verwerken. Als de visienota wordt aangenomen, zal die dienen als uitgangspunt voor nieuw beleid van de Protestantse Kerk. De synode, tot zaterdag bijeen in Lunteren, heeft vandaag de hele dag om de visienota te bespreken. Die geeft onder meer ruimte aan nieuwe kerkvormen. Ook is er aandacht voor contac …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?