Synode GKV: predikant ben je in beginsel voor leven

Geloof

ELSPEET - De vrijgemaakt-gereformeerde synode heeft woensdagmorgen een knoop doorgehakt over de omschrijving van het ambt van predikant in de nieuwe kerkorde.

Op voorstel van de deputaten herziening kerkorde is besloten dat 'het predikantschap in beginsel een ambt voor het leven is, in dienst van de Heer'. Daaraan is toegevoegd dat 'de kerken bevorderen dat de predikanten zich met volle toewijding kunnen geven aan hun levenstaak'. Op deze manier is er volgens de synode meer evenwicht tussen de norm dat het predikantschap voor het leven is en de praktijk, waarin het jonge predikanten soms grote moeite kost zich voor het leven te binden en het oudere predikanten moeilijk valt het vol te houden. Mede om deze reden moeten de kerken bevorderen dat …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?