Synode biedt plek aan 'zendingsgemeenten'

NUNSPEET - Bijzondere missionaire gemeenten die vooral gericht zijn op nieuwkomers krijgen als 'zendingsgemeente' een officiële status in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Dit heeft de synode van deze kerken gisteren besloten.
Het gaat om laagdrempelige gemeenten, bijvoorbeeld ontstaan door kerkplanting, die sterk gericht zijn op evangelisatie. Dergelijke gemeenten zijn nu erkend als zendingsgemeente waarvoor bijzondere regels gelden. De synode in Nunspeet legde tegelijk de kerkrechtelijke positie vast van de aan een zendingsgemeente verbonden voorganger. Deze gaat voortaan 'evangelist naar artikel 4 van de Kerkorde' heten. Hij krijgt de bevoegdheid om het Woord te verkondigen en mag ook de (volwassen)doop en het avondmaal bedienen.DeurenHet besluit werd door diverse afgevaardigden verwelkomd als iets bijzonders. Ee …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?