Synode akkoord met omslagstelsel

LUNTEREN - De synode van de Gereformeerde Kerken (synodaal) is zaterdag akkoord gegaan met het nieuwe financiële systeem dat straks in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wordt gebruikt. De PKN is de kerk die ontstaat na de fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk.
De gereformeerde synode had in december 2002 al ingestemd met de voorgestelde quatisatieregeling (regeling waarbij elke plaatselijke gemeente een bedrag afhankelijk van de hoogte van de inkomsten afdraagt voor gemeenschappelijke kosten). Maar 23 kerken hadden bezwaar gemaakt tegen dat besluit en vroegen om revisie (herziening). Volgens de bezwaarde kerken zouden aan het nieuwe systeem erg veel bezwaren kleven. Zo zouden gereformeerde kerken veel meer moeten gaan afdragen dan hervormde gemeenten en zouden vooral kleine kerken in de financiële problemen kunnen komen. Het nieuwe stelsel gaat name …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?