Studie over (on)reinheid bekroond met promotie

KAMPEN - Aan de vrijgemaakt-gereformeerde Theologische Universiteit is ds. M.H. Oosterhuis gepromoveerd op een studie over rein en onrein in de Bijbel. Hij moest zich verantwoorden voor de geringe waarde die hij toekende aan de godsdiensthistorische benadering van de Bijbel.
Oosterhuis heeft de betekenis onderzocht van de onderscheiding 'rein en onrein' in het Oude Testament. Zijn eerste opponent tijdens de promotieplechtigheid in Kampen, dr. C.G. den Hertog, stelde dat Oosterhuis de godsdiensthistorische benadering van de Bijbel ten onrechte had gediskwalificeerd. Den Hertog, verbonden aan de protestantse Theologische Universiteit in Kampen, was bij de totstandkoming van het proefschrift als kritische meelezer betrokken. Oosterhuis bedankte Den Hertog voor diens zorg, dat de studie niet onnodig gekleurd zou worden door confessionele uitgangspunten en door vakgeno …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?