Strijd om Overberg

Het landelijk gelegen dorpshuis in Overberg, waar ontevreden christelijk-gereformeerden op zondag hun kerkdienst houden. Inmiddels trekt de preekplaats ook leden van andere kerken die zich in hun gemeente niet thuisvoelen. |foto's Nederlands Dagblad/Jaco Klamer Geloof
Het landelijk gelegen dorpshuis in Overberg, waar ontevreden christelijk-gereformeerden op zondag hun kerkdienst houden. Inmiddels trekt de preekplaats ook leden van andere kerken die zich in hun gemeente niet thuisvoelen. |foto's Nederlands Dagblad/Jaco Klamer

Elke zondag komen ze samen in het dorp Overberg: christelijk-gereformeerden die zich niet meer thuis voelen in de Pniëlkerk in Veenendaal. Een doorn in het oog van de Christelijke Gereformeerde Kerken in de regio. Zij vinden dat 'preekplaats Overberg' moet vertrekken naar elders. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig.

OVERBERG - Op zondag is het druk bij het dorpshuis in Overberg, gelegen op de Utrechtse Heuvelrug, onder de rook van Veenendaal. Per fiets en auto arriveren mensen voor een kerkdienst. Het zijn christelijk-gereformeerden uit Veenendaal en omgeving die in de Pniëlkerk bezwaard raakten. Twee jaar geleden is voor hen deze 'preekplaats' in het leven geroepen, met medewerking van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Driebergen. Dat lijkt een formaliteit, ware het niet dat het dorp geografisch weliswaar bij de provincie Utrecht behoort, maar kérkelijk tot het grondgebied van de Pniëlkerk in Vee …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?