Streven naar een federatieve kerk

Geloof

DORDRECHT - De stuurgroep van de Nationale Synode wil in 2018 de weg inslaan naar een kerkverband waarvan alle protestantse kerken zelfstandig deel uitmaken. Dit zogeheten federatief kerkverband bestaat al in Duitsland.

Waarom in 2018?In 2018 is het precies vierhonderd jaar geleden dat de befaamde Synode van Dordrecht begon. Deze synode heeft onder gereformeerden wereldwijd naam gemaakt. Ze gaf de aanzet tot de nog steeds gelezen Statenvertaling van de Bijbel, ook beslechtte deze synode de strijd met de aanhangers van de theoloog Arminius, die meer ruimte voor de vrije wil van de mens claimden. Het antwoord op die strijd werd vastgelegd in de Dordtse Leerregels, een van de gereformeerde belijdenisgeschriften. Hoe zijn de protestanten in Duitsland georganiseerd?Het kerkelijke model van de toekomst dat e …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?