Stilgezet: Psalm 63:6 - Lofprijzing

U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed

Lofprijzen is iets heerlijks. Hef je handen omhoog, richt je hart omhoog, en prijs je Maker onbekommerd zonder terughouding wat is dat heerlijk. Zoek naar nieuwe woorden of proef de diepgang van oude psalmen, lach en huil tegelijk om Gods verrassende goedheid wat is dat bevrijdend. Dan besef je weer even waarvoor je gemaakt bent: voor een overvloed van lofzegging in zijn nabijheid. David kent natuurlijk ook grijze en zwarte dagen, waarop het niet wil. Iets blokkeert die onbekommerde overgave, angst of trots of zelfs onwil weerhouden hem. Maar juist daarom blijft hij ook dan zingen. W …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?