Stilgezet: Psalm 63:3 - Heiligdom

In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd.

Nu ja, David is al een hele tijd niet meer in de tabernakel geweest, logisch dat hij gaat idealiseren. Maar hij kan natuurlijk nooit echt Gods macht en majesteit gezien hebben in die tent, waarvan de kleuren inmiddels al wel verdoft zijn, waar geen wolkkolom meer te zien is. Waar priesters bazig rondscharrelen, waar mensen gedachteloos bidden of dringen om een lekker stuk vlees bij de offermaaltijd. Of zichzelf showen in extatisch gejuich. Waar ik me verloren voel tussen het geklets en de schijnfeestelijkheid. En toch heeft David hier een keer gestaan en met diepe eerbied Gods macht en …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?