Stilgezet: Psalm 57:11 - Tot de wolken

Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw.

Midden overdag, als alles blikkert en trilt van de hitte, ga je niet omhoog lopen kijken. Maar nu in de frisse morgen, als David voor de spelonk staat en uitziet over de roze kleurende rotsen, nu glijdt zijn blik omhoog. Hoe hoog is de lucht! Hoe hoog is de HEER die dit alles maakte! Ja, als je aan Gods almacht denkt, kun je ineenschrompelen en bang worden. Maar David bedenkt vanmorgen: als God zo hoog is, dan is zijn liefde dus ook zo hoog. Zijn liefde reikt óók tot in de hemel. Tot aan die goudkleurende wolken, van onderen beschenen door de opkomende zon zo hoog reikt zijn trouw. Daa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?