Stilgezet: Psalm 40:8 - Over Mij

Offers en gaven verlangt u niet, brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend en nu kan ik zeggen: Hier ben ik, over mij is in de boekrol geschreven.

Eeuwen nadat David dit zong, peinsde de schrijver van de Hebreeënbrief over deze woorden. Hij was aan het nadenken over de hogepriester in de tempel, en hij besefte: Jezus is onze Hogepriester met een hoofdletter. Want Hij bracht het volmaakte offer. En ja, dan gaan in feite alle boekrollen over Hem! Alles wat God aan wetten opdroeg Christus heeft ze volmaakt vervuld. Alles wat Hij aan beloften deed in Christus zie je pas goed hoeveel Hij wil geven. Ja, alles in de Bijbel gaat over Hem. Want Hij was degene die pas echt vrijwillig liefhad. Elk woord van God riep in Hem een overweldigen …
Dit is 53% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?