Stilgezet: Psalm 143:1 - De eeuwige

Een psalm van David.
HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.
Zouden gelovigen in Davids tijd ook al zo voorzichtig zijn geweest met het uitspreken van Gods Naam Jahwe? En zo ja, hoe zou David dan dit lied begonnen zijn? Met een eerbiedige fluistering: Adonai? Zó dat iedereen voelde dat hij hier eigenlijk die andere, diepste naam van God bedoelde? Jahwe, de eeuwig Aanwezige, Hij die eeuwig Zichzelf blijft, Hij die eeuwig trouw blijft Over die trouw zingt David in elk geval al in de eerste zin. Als hij vraagt of God wil luisteren, doet hij een beroep op die trouw van God. Want God heeft zelf beloofd: roep naar Mij omhoog en Ik luister. Dat is de di …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?