Stilgezet: Prediker 9:7 - Het kleine

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Prediker 9:7

Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan.

Het lijkt zo tegenstrijdig. Eerst slaat de Prediker je alle hoop op blijvende waarde uit handen en dan zegt hij: geniet maar van je boterham.

Toch hoort dat bij de echte wijsheid. Het leven met God draait niet om de grootse resultaten, maar om de kleine dagelijkse dankzegging. Dus waarom zou je het simpele genieten uitstellen tot na je examen? Waarom zou je tobben over je werk?

Bedenk: God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Want bij Hem doet alles ter zake. Al die kleine dingetjes, de dweil over de keukenvloer, het binnenrijden in de parkeergarage, het grapje bij de koffie – het doet allemaal ter zake. Gods maat van groot en klein is zo heel anders dan de jouwe …

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?