Stilgezet: Prediker 9:5 - Realiteit

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Prediker 9:5

Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten.

Opvallend in heel het boek Prediker is, dat hij het nooit heeft over wat God openbaarde over nieuw leven. Jesaja profeteerde: herleven zullen jullie doden! En Ezechiël zag stapels verdorde botten overeind komen. Maar de Prediker bewandelt een andere weg naar wijsheid: die van de ervaring. En de ervaring leert dat de kloof tussen doden en levenden onoverbrugbaar is. Je kunt in gedachten hele gesprekken met hen voeren, maar hun reactie moet je zelf bedenken. Kennelijk weten ze niet meer wat er in jouw leven speelt. Zelfs op bedankjes reageren ze niet. Ze spelen geen enkele rol meer …

Dat is wat je ziet. Dat is de pijn van de realiteit zonder Gods verlossende woord.

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?