Stilgezet: Prediker 9:18 - Haat

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Prediker 9:18

Wijsheid is beter dan het wapengekletter van zo’n dwaas; hij alleen richt al veel goeds te gronde.

Wijsheid is goed. Maar wijsheid krijgt niet veel voor elkaar – althans niet volgens de media. De schijnwerpers staan maar zelden gericht op een bezonnen betoog. Dat duurt veel te lang. En dus krijgt de dwaas met zijn wapens van spot en verachting alle aandacht – want spot verpakt zich goed in oneliners. En zo kan de dwaas zijn gang gaan. Hij zaait jaloersheid, hij bemest die met wantrouwen en hij oogst haat en oorlog. Ooit zal de haat hem boven het hoofd groeien, dat wel, maar dan is het leed al geschied.

En toch blijft staan dat wijsheid beter is. Juist wanneer rechtvaardigheid en liefde vertrapt worden, juist dan zal het aankomen op de wijsheid waarmee jij op je eigen kleine plekje Gods wijsheid blijft zoeken.

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?