Stilgezet: Prediker 9:17 - Volksmenner

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Prediker 9:17

Het is beter dat je luistert naar de kalme woorden van de wijzen dan naar het geschreeuw van een heerser onder dwazen.

Wat is het verleidelijk om je aan te sluiten bij de opgewonden menigte die meeschreeuwt met de volksmenner. Vooral als je zelf toch al het gevoel hebt dat er iets niet klopt, dat je bedrogen wordt – door de groeiende bureaucratie die je van het kastje naar de muur stuurt, door de arrogantie van hoge heren die vinden dat jij dom volk bent dat niet moet zeuren, terwijl ze jou ondertussen de zwaarste lasten laten dragen.

En toch, zegt de Prediker, moet jij je niet laten verleiden om mee te schreeuwen. Niet omdat die volksmenner bij voorbaat ongelijk heeft, maar omdat echte wijsheid in rustige kalmte ontstaat. Wie zich laat opfokken, kán alleen maar tot dwaze dingen komen …

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?