Stilgezet: Prediker 9:1 - Ik sta er niet boven

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Prediker 9:1

Wat de wijzen en rechtvaardigen tot stand brengen, is in de hand van God. Ook hun liefde, ook hun haat.

Wie wijs is, probeert eerlijk naar anderen te kijken, zonder zich te laten leiden door zijn eigen persoonlijke voorkeur. Maar wat is dát moeilijk! Wat zijn er toch een vreemde schuilhoeken in je hart, waardoor je soms zomaar gevoelig kunt zijn voor iemands aantrekkingskracht. Of wat kun je onredelijk zijn in je afkeer van iemand. En dan doe je domme dingen, waarmee je al je wijsheid tenietdoet. Ook de wijze loopt vaak tegen zichzelf aan.

En dat is maar goed ook. Een wijze kan zomaar trots worden op zijn eigen nuanceringsvermogen, hij kan zich innerlijk verheffen boven anderen. Gezegend de wijze die het hoofd kan buigen: ach HEER, ik weet het wel, ik stá er niet boven …

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?