Stilgezet: Prediker 8:2 - Je hebt gezworen

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Ik geef je deze raad: Volg de bevelen van de koning op, zoals je hebt gezworen tegenover God.

Wijsheid verandert strenge ogen in een milde blik, schreef de Prediker. Want ook al is de zoeker niet op zoek naar mildheid allereerst, zijn zoektocht máákt hem wel mild. En dat past de Prediker nu toe op de verhouding met de overheid. Dat was in zijn dagen de Perzische koning in het verre Susa, de despoot die over een wereldrijk regeerde en amper wist waar Jeruzalem lag. In de praktijk hadden ze in Israël meer te maken met de arrogante satrapen in Syrië en de sluwe zetbazen in Samaria. Moet je die heidenen gehoorzamen? Jazeker. Je hebt noodgedwongen trouw gezworen, en dat steekt nog altijd. Maar je zwoer bij Gods naam. Zou de HEER nu niet willen dat je zelfs mild bent tegenover deze heidenen?

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?